И НАЙ-МЪНИЧКА

ожѝда и най-
мъничка прашинка за
живот с дружинка

ожѝда и най-
мъничка душѝнка да
е с половинка

Категория: