навеки

Иисус Христос
добро
не е видял,

но словото Му
е навеки
на
пиедестал!...

Категория:

Comments

Адмирации, rhymefan!
И преди и днес доброто
е преследвано, горкото,
но се бори все със злото
за човечност, не за злато!

Pages