НА СЪРЦЕТО

днес
световен ден е
на сърцето

от което

правото му
да обича

е

(почти)
отнето

Категория: