ПОЧТИ

Почти изчезна
речечистотата от
света... горката...

Категория: