НЕ МОГЛА...

добро да види —
не могла една страна —
от жалкоѝди

Категория: