БАТЕ СЕРГИ

на бате Серги
светлината уповава
и спасява

на бате Ламбо
светлината вдъхновява
и съгрява

на бате Стефан
светлината причестява
и изправя

.........................................

на Данаилов
светлината е нетленна
и вселенна

Категория:

Comments

Човечно и сърдечно
посвещение, rhymefan!
С Ламбо, Стефан, Серги
учихме в последователни
класове в 38-мо училище
"В. Априлов" и 34-та гим-
назия "Д-р Ив. Пашов".
Днес денят е на Тъгата,
но звездите на Земята
са звезди и в Небесата!

Pages