ДВОЙНО ВЪЗКРЕСЕНИЕ

ВЕЛИКДЕН И ВЪСТАНИЕ
БЕЗСМЪРТНО Е ЗНАМЕНИЕ
ЗА ДВОЙНО ВЪЗКРЕСЕНИЕ!

Категория:

Comments

и за ОСВОБОЖДЕНИЕ

Благодаря за подтекста, rhymefan!
Великден и Въстание
е двойно Възкресение!

Pages