ЧЕТÈ СЕ

п с и х о л о г и я —
на български четè се —
д у ш е з н а н и е

............................................

п с и х о л о г и я —
разбирай —
д у ш е з н а н и е

Категория: