October 2017

РАЗПРАВИЯ

Разправям се
със живота сам,
а той се прави
на глухо-ням.

ИСКРЕНОСТ

Устата казва словата,
които шепне душата.

СЪЩНОСТ

Човешка същност
е храм сърдечен,
но той е, всъщност,
и храм космичен.

Една се Родѝна...

от парѝ и власт
за малцѝна - една се
Родѝна срѝна

ПРЕПУСКАНЕ

Конят е амбицията,
а конник - интуицията.

ПУКНАТИНА И ЛОШАВИНА

Пукнатина не значи лошавина.
Първата може да се поправи,
а втората нови пукнатини прави.

КОРУПЦИЯ

Лакеите придворни
са винаги подкупни,
защото са бездарни.

В разгара

в разгара си е
есента и лятото
полуповтаря

НЯКОГО И НИКОГО

Добрият не е
добър за някого,
а злият не е
добър за никого.

РАХАТЪТ

Рахатът на едни,
за сметка на други
е пуч на демони.

Pages