December 2019

ЗОВЕ

за човеците
богопознанието
обич се зове

за човеците
богопознанието
се любов зове

РЕКОРДИ

Състезанията с другите
поставят временни рекорди,
а със себе си - вечни.

ЧЕСТ

Не всички имат Чест!
Чест е да имаш Чест!
Значи си честен днес!

КАПИТАЛЪТ

Мамонът - капитал
съвсем е побеснял,
че робът е разбрал,
че скотски е живял!

БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Земя, език и азбука съвършени,
може само с Рай да са сравнени!
Дано през 2020 сме вдъхновеви
и за Майка България обединени!

МИСЛИТЕЛИ

Правдивите мислители
са явно непотребни,
а злите доброжелатели
са прикрито вредни.

ДО БЕЗКРАЙ

Със стих душа
се препитава, че я
стих ощастливява,

възвисява до безкрай
и БОГОдоближава!...

ЕЗИКЪТ

Езикът ни древен
е ручей вълшебен,
извира тържествен
от Рая божествен.

ПРОБЛЕМЪТ

Не е проблем, че дълго
живеят пенсионерите,
проблем е, че са дълго
на власт некадърните,
продажните и алчните!

ЛАМТЕЖИ

Които ламтят
да глътнат светът,
не искат да спрат!

Pages