СВЕЩЕНИЦИ — (ОПИТ ЗА РОПАЛИСТИЧЕСКА РИМА)

Зоват
на Светлината
общинарите: „От Нея
искайте да се опарите!
Със Светлината да се съчетаете
и БОГ чрез Нея да познаете!...“

Категория: