РИДАЕ

Ридае скръб: „Край
песен на фадѝща* в миг
ще се отприщя...“

..............................................

*фадѝща —
изпълнителка на „фа̀ду“

Категория: