ПЪРВАТА... ПЪРВИЯТ...

„Като те видях,
прехласнах се по теб и
онемях...“ — пред БОГ —

на първата жена тъй
първият се мъж призна!...

Категория: