ПИСАЛКА

от свободата
теглена — от скъсан джоб
писалка падна

Категория: