ХАЛКА

„халка“ е сходна
с „хелек“ — дума на иврит —
значеща „съдба“

....................................................................

алтернативно:

„халка“
е сходна
с „хелек“ — дума
на иврит — значеща „съдба“

Категория: