МАМО!

„Мамо, какво е
любов?“ — „Ами, чѐде, да
правиш добро — е!...“

Категория: