ГЛЕДАТ

в краката са̀мо
гледат ли си — слепи са
за синевата

Категория: