ПО „ОТ ВСЯКО ДЪРВО СВИРКА НЕ СТАВА...“

„Свирка не става
от всяко дърво...“ — мамо,
опечалява...

„Свирка не става
от всяко дърво...“ — мамо,
рани разравя...

„Свирка не става
от всяко дърво...“ — мамо,
опустошава...

„Свирка не става
от всяко дърво...“— мамо,
душесковава...

„Свирка не става
от всяко дърво...“ — мамо,
любвелишава...

.........................................

„Свирка не става
от всяко дърво...“ — мамо,
мен вцепенява...

Категория: