ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ ЯНУАРИ — БАБИНДЕН

за да е всяка
баба здрава — кърпа днес
ѝ се дарява

Категория: