ПРЕХАПА

Прехапа устни
добротата: „Песента
ми... е изпята...“

Категория: