ПЪРВИ ЮНИ - ДЕН НА ДЕТЕТО

деца да бъдем -
поучава ни АГНЀЦ
и винаги ще

зазорява - и в сърца
ЛЮБОВ ще възсиява

Категория: