ОБИЧ И ЛЮБОВ

от
прах и
пепел - обич и
любов избавят и спасяват

Категория: