УСМИВКА

една усмивка
одухотворява и
орадостява

Категория: