ДОН ЖУАН-Феликс Филип Инголд-(Швейцария)-превод от немски език

Той н`оси
камъка на Сизиф
на малкия (си) пръст .

Категория: