„Kein Feuer, keine Kohle...“, немска народна песен, опит за превод

Kein Feuer, keine Kohle
kann brennen so heiß,
als heimliche Liebe
von der niemand nichts weiß.

Keine Rose, keine Nelke
kann blühen so schön,
als wenn zwei verliebte Seelen
beieinander tun stehn.

Setze du mir einen Spiegel
ins Herze hinein,
damit du kannst sehen,
wie so treu ich es mein'.

извори:

http://www.lieder-archiv.de/kein_feuer_keine_kohle-notenblatt_300259.html

http://fuxhaase.bandcamp.com/track/kein-feuer-keine-kohle

.........................................................................................................................................

дословен превод:

Никой огън, никой въглен
не могат да горят толкова жарко
както тайна любов,
за която никой нищо не знае.

Никоя роза, никой карамфил
не могат да цъфтят толкова хубаво
както, когато две влюбени душѝ
пърхат една до друга.

Поставѝ ми едно огледало
вътре в сърцето,
за да можеш да видиш
колко искрено аз го мисля [това, което го говоря (респективно - това, което го пея)].

........................................................................................................................................................

опит за римуван превод на тази немска народна песен:

Ни огън, ни въглен
тъй жарки не са
пред тайна любов -
без вест - и сред небеса.

Нито роза, нито карамфил
тъй не цъфтят,
щом две влюбени душѝ затуптят
гръд о гръд.

Поставѝ ми в сърцето
огледало дорѝ
и ѝскреността* ми
отвътре... съзрѝ.

..........................................................................................................................................

*(поставих ударение и на
първата сричка на думата „искреността“,
за да „помоля“ читателя да чете - с
ударение и на първата сричка в тази дума,
за да се запази напевността на
оригиналния немски текст,
защото е възможно
да се прочете и като:
„ѝ искреността ми“ - сиреч на
български език
ритмиката на текста да се прочете като
три двусричкови хорея)

Категория: