СРОДНИ ДУШЍ

Сродни душѝ са,
но гордост - еднò да не
сà - ги орѝса...

Категория: