„was LIEBE ist“ - („какво е ЛЮБОВ“ - респективно - „какво е ОБИЧ“), Стоян Минев, опит за превод от немски език

was LIEBE ist
ich fühle

SIE

ist ohne Worte
POESIE

Stoyan Minev

извор:

https://www.amazon.de/Neue-Literatur-Hrsg-Tanja-K%C3%B6bler/dp/3837218708

стр. 346

.....................................................................................................................................

дословен превод:

какво е ЛЮБОВ (респективно - какво е ОБИЧ)
аз чувствувам -

ТЯ

без думи е
ПОЕЗИЯ

....................................................................................

опит за римуван превод:

що е ЛЮБОВ
усещам -

ТЯ

без думи е
ПОЕЗИЯ

......................................................................................

алтернативно:

що е ЛЮБОВ
усещам -

ТЯ

ПОЕЗИЯ
е...
без слова

===================================

друга редакция:

що ОБИЧ е
усещам -

ТЯ

без думи е
ПОЕЗИЯ

........................................................................................

алтернативно:

що ОБИЧ е
усещам -

ТЯ

ПОЕЗИЯ
е...
без слова

Категория:

Comments

Поетични адмирации
за точните вариации!
Любов какво е?
Усеща се като
поезия без думи!

По Angel Popov -

„Любов какво е?
Усеща се като
поезия без думи!“ :

ОБИЧ и ЛЮБОВ -
като ПОЕЗИЯ се
чувстват без слова

ОБИЧ и ЛЮБОВ -
досущ без думи чувства
се ПОЕЗИЯ

Pages