„Ich hab’ dich geliebet und liebe dich noch!“ - („Обичах те и още те обичам“), Хайнрих Хайне, опит за превод от немски език

Ich hab’ dich geliebet und liebe dich noch!
Und fiele die Welt zusammen,
Aus ihren Trümmern stiegen doch
Hervor meiner Liebe Flammen.

* * *

Und wenn ich dich geliebet hab’,
Bis in meiner Todesstunde,
So nehm’ ich mit in’s ew’ge Grab
Die große Liebeswunde.

Heinrich Heine

извор:

https://de.wikisource.org/wiki/Ich_hab%E2%80%99_dich_geliebet_und_liebe_...

....................................................................

дословен превод:

Обичах те и те обичам още!
И да се сгромолясаше светът,
от неговите развалини обаче
щяха да се извисят пламъците на моята любов.

* * *

И ако тебе съм обичал
до своя предсмъртен час,
то тогава вземам със себе си във вечния гроб
на любовта голямата рана.

...................................................................................

опит за римуван превод на тази Хайнева творба:

Обичам те още — тъй както преди!
И сру̀тен светът да беше,
от сру̀та... огнен да роди
в`ъзстълб... любовта ми щеше.

* * *

Обичана... щом дò! часà
сетен ми,,, от мен билà си,
ще в гроба вечен отнеса
в`ъзрàна — любовта си.

Категория: