СЪСТОЯНИЕ

състояние
на безлюбовие — мрак
и отрова е

Категория: