ДЕТЕЛИНА — ДЕТЕЛИНИ

четирилистна
детелина — щастие
чрез нея зина —

кръстецвѐт — Земята ни
и наша Татковина

.......................................

четирилистни
детелини — щастия
БОГ сътвори ни

Категория: