ПОСВЕТИЛИЯТ СЕ

благословен е
посветилият се на
добротворèне

Категория: