ИЗКУСТВОТО

Изкуството е
душеозарител и
сърцелечител,

душепричестител и
чрез БОГ — сърцепленител!...

Категория: