СВИШЕ

„Вдишваш омраза,
но обич издишвай!“ — тъй
свише се каза...

Категория: