ВЕСТ

и в на осѝте
гнездата — Тя — Бла̀гата
вест — най-блага̀та

Категория: