ЩЕДРОСТ

и проявиха
щедрост и ги с бездържавност
обдариха

..................................................................

и прояви се
щедрост и държавността
изкорени се

Категория:

Comments

Адмирации, rhymefan!
Велика щедрост
проявиха - с бездържавност
ни обдариха!

Pages