НЕБЕ

Над мен! небе си,
но не си надменно, а
БЛАГОсловено!...

Над мен! небе си,
но не си надменно, а
чрез БОГ — вселенно!...

Категория: