ИЗНЕМО̀ГА

няма ли
ЛЮБОВ
е
изнемо̀га

сѝротна
безр`ъка
и
безно̀га

няма ли
ЛЮБОВ

безднѝ
душата

го̀рка
и
на пустота
богата

няма ли
ЛЮБОВ

безднѝ
сърцето —

в скръб
и с
бяло-видело —
отнето

.....................................

и
затуй
бъдѝ

ЛЮБОВ

бъдѝ

озарявай
и
пътеводѝ

и
забъдвай

и
топлѝ

и
благославяй

.....................................

в
нас
вселявай СЕ

и
ни
ощастливявай

Категория: