НЕКА НЕ!

числата
на съдбата
ги размесиха

животът
се стъписа
и огъна

числата
на съдбата
ги обесиха

и в дън земя
надеждата
потъна

..........................

животът
си понесе
ориста

защото
пренебрегна
ЛЮБОВТА

Категория: