ИЗ ГРАДОВЕТЕ

из градовете
птички не цвърчат — че ги
страхът помете

Категория: