БЯГСТВО

компютърът — уж
бягство от тъгата и
от самотата

Категория: