СИНЕВАТА

в синевата
на очите ти
тъгата —
непозната

Категория: