ИМЕ

майчино мляко
на име ръченица
зенѝци пият

зенѝци пият
мляко майчино на име
ръченица

мляко майчино
на име ръченица
пият зѐници

Категория: