САМ

не извоюваш
ли си свободата сам —
не си свободен

не си свободен —
свободата сам не си
ли извоюваш

.....................................

не извоюваш
ли си свободата сам —
роб ще векуваш

Категория: