ПО „ПОД СЛЪНЦЕТО — НИЩО НОВО“

и нищо ново
пак — под слънцето — едно
тегло-олово

Категория: