МАЙКА „В КАРЀ“ МЕЖДУ СИН И БАЩА

Отляво — мъжага,
отдясно — мъжага! —
И то — за да пазят
душица преблага!

Отдясно — мъжага,
Отляво — мъжага! —
И то — за да бранят
душица предрага! —

Която закрилят,
обичат, окрилят;
пред нея немеят
и благоговеят!

Категория: