ПО-ДОБРЕ

Надеждата, че
по-добре ще стане, блян
е, мамо, блян е...

Категория: