Който...

който измъчва —
от ГО̀СПОДА БО̀ГА се
самоотлъчва

Категория: