ЧОВЕК ВЪРВИ

човек върви към
БОГОпознание чрез
покаяние

Категория: