ОСАКАТЕНО Е ПОРЕДНО ПОКОЛЕНИЕ

което живя —
бе уви на живота
едва чернова

................................

едва чернова
бе — което в живота
уви изживя

Категория: