April 2020

PERPETUUM MOBILE

Който заслужава,
обич получава,
за да продължава
обич да дарява!

ДЕТЕЛИНА — ДЕТЕЛИНИ

четирилистна
детелина — щастие
чрез нея зина —

кръстецвѐт — Земята ни
и наша Татковина

.......................................

четирилистни
детелини — щастия
БОГ сътвори ни

ПЛАНИРАНЕ

Който в криза няма план,
кризата превръща в план,
за да стане вожд желан!

КРИЗИСЕН ПЛАН

Най-добрият план
за финал на криза,
щом отсъства план
е самата криза!

РОЗО (ЛЕ)

очегàлко (ле)

* * *

роза —
гальовността
разцъфтя

ЧИПИРАНЕ

Нека не бъркаме чип
сякаш обуваме слип,
или прекарваме грип!

СЕБЕ СИ

Доказваш ли себе си,
преследван от вируси,
на Господ подобен си!

ДУМИ-ЛОКУМИ

Разтягат си локумите,
използващите думите
за слава и за сумите!

"ИНТЕРЕСА КЛАТИ ФЕСА!"

Който не се интересува
кой страната управлява,
или богатство защитава,
или на Господ се надява.

Pages